Zakończenie roku szkolnego 2017/2018  
22 czerwca 2018 r. (piątek)
godz. 8:00 - Msza Św. w kościele Bł. Bolesławy Lament
godz. 9:15 - klasy 0 - 3 SP
godz. 10:30 - klasy 4 - 6 SP
godz. 12:00 - klasy 7 SP i II PG


Uwaga Rodzice  
Po wejściu do dziennika elektronicznego pojawi sie informacja RODO.
Trzeba wyrazić zgodę, bo zablokuje.
Proszę nie robić tego na telefonie.


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców -  
organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych15 maja 2018 roku odbyło się spotkanie rodziców 
z panem Robertem Ćwikowskim, pedagogiem, mediatorem i certyfikowanym specjalistą przeciwdziałania przestępczości nieletnich. Pomysłodawcą i współzałożycielem Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dla Nieletnich w Białymstoku, które prowadzi działania naprawcze i profilaktyczne skierowane do młodzieży zachowującej się ryzykownie. Spotkanie na temat Odpowiedzialności prawnej rodziców/opiekunów za własne dzieci oraz Umiejętności stawiania dziecku granic i wyciągania konsekwencji.


Wydarzenie międzykolegialne Akademii Przyszłości  

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na remont nawierzchni wjazdów i chodnika na posesji szkoły

Aktualności od września 2017

Święto szkoły (26 październik 2017)

Przypominamy
Konsultacje dla rodziców odbywają się
w każdy ostatni czwartek miesiąca 17.00-18.00

Informacja o podręcznikach obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 29
w roku szkolnym 2017-18

XXXII Ogólnopolski Zlot Synów Pułku (25.06.2017)

Festyn kulturalno - sportowy (19.06.2017) - relacja

W związku ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji,
Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku
ponownie stał się Szkołą Podstawową nr 29 im. Synów Pułku.

W roku szkolnym 2017/2018, oprócz klas o profilu ogólnym, tak jak dotychczas została utworzona klasa IV pływacka.

W klasie VII o profilu sportowym uczniowie będą kontynuować pływanie lub trenować strzelectwo.


Uwaga Rodzice!

Komunikat z zmianie formy płatności za obiady od stycznia 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w Zespole Szkół Sportowych nr 1

Uwaga Rodzice i uczniowie!
W świetlicy i na terenie szkoły uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych (z wyjątkiem nagłych wypadków), tabletów, konsol oraz innych urządzeń elektronicznych.


Szkoła Podstawowa Nr 29
im. Synów Pułku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306


  DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 Projekt - My dla innych 
  

  

  

  

  

  

  

  Realizacja zajęć z projektu - My dla innych  

 Poradnik dot. organizacji wyjazdu grupy dzieci - Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole: Poradnik - dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poradnik  
Prezentacja