Aktualności - rok szkolny 2020/2021

Wrzesień 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  
 wrzesień 2020 

01 września 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 


15-18 września 2020
Edukacja poprzez praktyczne zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego
Miasteczko ruchu drogowego daje możliwość właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Funkcjonowanie miasteczka ma na celu popularyzację zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu ulicznym najmłodszych jego uczestników.
Klasy 4 a, 4b oraz 4s uczestniczyły w zajęciach w Miasteczku Ruchu Drogowego, gdzie uczniowie nauczyli się przepisów ruchu drogowego i poznali zasady zachowania się na drodze. W miasteczku jest przejazd kolejowy, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome i pionowe, co pozwoliło na przeprowadzenie symulacji prawdziwych sytuacji na drodze. Uczniowie byli bardzo zadowoleni. Przede wszystkim także mogli praktycznie sprawdzić znajomość zasad i stosowanie przepisów ruchu drogowego. Dla naszych uczniów była to wspaniała lekcja, niektórzy pierwszy raz próbowali swoich sił podczas jazdy na rowerze i bardzo dobrze im to wychodziło. Na pewno tu jeszcze wrócimy!!!
Dodatkowo klasa 5s we wtorek 16.09.2020 zdawała egzamin praktyczny na kartę rowerową. Mimo ogromnego stresu wszyscy świetnie sobie poradzili. Gratulujemy!!!

                   Galeria zdjęć - Wrzesień-grudzień w SP 29

  
 październik 2020 

2 października 2020
Dzień Tabliczki Mnożenia
Dziękujemy wszystkim za udział w X Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Gratulujemy tym, którym udało się zdobyć odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Z radością oznajmiamy, że aż 80% zdało egzamin z tabliczki mnożenia pozytywnie.
Wielkie brawa.

2 października 2020
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
W piątek 2 października odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021. Poprzedziła je trwająca prawie 2 tygodnie kampania wyborcza, podczas której kandydaci na przewodniczącego SU prowadzili agitację wyborczą. W tegorocznych wyborach wystartowało 3 kandydatów: Patryk Kamiński (kl. 8b), Roksana Pietraszewicz (kl. 5s) i Łukasz Sobociński (kl. 5s).
Prawo uczestniczenia w wyborach miał każdy uczeń naszej szkoły począwszy od klasy IV. Oddając głos należało na karcie wyborczej wpisać znak X przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata, a następnie wrzucić kartę do urny wyborczej Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza którą tworzyli trzej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, tj.: Dominika Ostasiewicz, Julia Ciechanowicz i Krystian Klebeko, a także jego opiekunowie czyli p. Ewa Madura-Gryc, p. Elżbieta Turczewska i p. Agata Paszczuk. Największe poparcie wśród wyborców uzyskali:
Patryk Kamiński (196 głosów) oraz Roksana Pietraszewicz (39 głosów).
Serdecznie gratulujemy!

                   Galeria zdjęć - Wrzesień-grudzień w SP 29

5 października 2020
Uroczystość Pasowania na Ucznia
W poniedziałek 5 października 2020 roku pierwszoklasiści brali udział w bardzo ważnym wydarzeniu, jakim jest przyjęcie do grona uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku. Tego dnia poszczególne klasy odwiedziły p. dyrektor Katarzyna Horoszewska-Grabek oraz p. wicedyrektor Justyna Pacewicz. Uczniowie każdej klasy zaprezentowali krótkie części artystyczne. Dopełnieniem pięknie wyrecytowanych wierszy i zaśpiewanych piosenek był akt pasowania na ucznia. Na zakończenie wręczono dyplomy pierwszoklasisty i wykonano pamiątkowe zdjęcia. Ten dzień na długo pozostanie w sercach wszystkich jej uczestników: dyrekcji szkoły, uczniów klasy Ia – p. N. Topczewskiej, Ib – p. D. Żołyńskiej oraz Is – p. G. Niemyjskiej.

14 października 2020
Dzień Edukacji Narodowej
Sytuacja zmusiła do świętowania Dnia Edukacji Narodowej w innej formie niz dotychczas. Apel przygotowany przez klasę 8s oraz życzenia od dyrekcji szkoły zostały nagrane kamerą. I każda klasa mogła obejrzeć wydarzenie w swoich salach.
Dwoje nauczycieli z naszej szkoły otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku - p. Renata Kalinowska i p. Piotr Mikłosz. Uroczystość odbyła sie w Zespole Szkół Mechanicznych.

                   Galeria zdjęć - Wrzesień-grudzień w SP 29

  
 listopad 2020 

9 listopada 2020
Szkolny konkurs plastyczny 'Moja Ojczyzna"
W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III pt. "Moja Ojczyzna". Celem konkursu było kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny. Nagrodzeni zostali:
I miejsce: Aleksandra Zawadzka Ia, Jakub Bielawski Ia,
II miejsce: Stanisław Pochebut Ia, Hubert Wejda IIIb,
III miejsce: Antoni Łomaszewicz Ia, Gabriela Skubich IIIb,
Wyróżnieni zostali: Rafał Skrodzki Ia, Dawid Płoński Ia, Zofia Bielawska Ia, Pola Komosińska Is, Wojciech Żbikowski IIIb.
Zwycięzcom gratulujemy.

13 listopada 2020
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jesienią malowane”
13 listopada 2020 roku zakończył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jesienią malowane” o zasięgu wojewódzkim. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze oraz bogactwo barw jakie niesie ze sobą jesień, uwrażliwienie na piękno krajobrazu jesiennego, pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie zdolności plastycznych. W konkursie wzięło udział 14 szkół. Pojawiły się prace z Białegostoku ale również z województwa podlaskiego. Łącznie jury obejrzało 236 prac. Wszystkie były bardzo twórcze i piękne, jednak trzeba było wybrać te najlepsze.
Najlepsze prace wykonali:
Klasy 0-3 - I miejsce - Kseniya Halubovich SP 29 w Białymstoku, Agnieszka Urban Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce.
Klasy 4-8 - I miejsce - Angelika Przeździecka Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce, Gabriela Sajdutka SP w Księżynie, Patrycja Kasprzyńska SP w Księżynie, Franciszek Łajewski SP w Księżynie, Natalia Naumowicz SP 29 w Białymstoku, Natalia Tymińska SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.
Młodzież szkół średnich - I miejsce - Luiza Maria Lubowicka Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Wszystkie wyniki konkursu

Nagrodzone prace można obejrzeć w galerii zdjęć -   Galeria zdjęć - Wrzesień-grudzień w SP 29