Informacje dla Rodziców 


 Informacja o obiadach


Ogłoszenie!

Proszę o pilne uregulowanie opłat kwietniowych.

Opłata za posiłki w maju 2019 wynosi:   50,25 zł (pięćdziesiąt 25/100 zł) - po odpisaniu obiadów niewykorzystanych w kwietniu tj. 8, 9, 24, 25, 26)

Opłatę wnosimy wyłącznie na rachunek bankowy od 1 do 8 maja 2019r.

Nr konta banku 16 1240 1154 1111 0010 3577 6601
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Prosimy o przestrzeganie terminów opłat za obiady!!!

Kartki obiadowe odbieramy u intendenta.

UWAGA:

W przypadku odpisu posiłków z ubiegłego miesiąca, warunkiem jest kontakt z intendentem
w celu ustalenia kwoty odpisu. tel. 501-851-001

Informacja o obiadach od stycznia 2017r.

Komunikat z zmianie formy płatności za obiady od stycznia 2017


  Warunki ubezpieczenia i dokumenty w roku szkolnym 2018/19  

Dokumenty i informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/19:
      Ogólne warunki ubezpieczenia OWU 
      Postanowienia odmienne do OWU  
      Ulotka informacyjna  
      Formularz zgłoszenia roszczenia - wersja podstawowa   
      Formularz zgłoszenia roszczenia - wersja dodatkowa   

  Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/19 

Dyrektor Szkoły informuje, że na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bialystok.pl), w zakładce Edukacja (Stypendia - Stypendia szkolne), znajduje się informacja dotycząca warunków ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/19.

  Informacja o stypendium

  Depresja - informacje  

Dnia 7 kwietnia 2017 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia, pod hasłem: "Depresja porozmawiajmy".
Informacje - ulotki:
      Depresja - co trzeba wiedzieć  
      Depresja - młodzieży  
      Depresja - dziecięca  
      Depresja   
      Samobójstwa   

Instytucje i placówki pomocy rodzinie

Wykaz instytucji i placówek pomocy rodzinie     >>KLIKNIJ<< 

Opłaty na Radę Rodziców

UWAGA nowy numer konta!

Rada Rodziców zwraca się z ogromną prośbą o uregulowanie wpłat na "radę rodziców".
Wpłata wynosi 40zł na jedno dziecko, 50zł na dwoje i więcej.
Pieniądze należy uiszczać na konto: 56 1240 1154 1111 0010 6504 8347
lub do sekretariatu szkoły.

Z góry dziękujemy
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Sportowych nr 1
im. Synów Pułku
Białystok 15-720
ul. Promienna 13a