Informacje dla Rodziców 

 
Informacja o obiadach


      Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2022 r. wynosi:
                             100,00 zł Opłatę wnosimy wyłącznie na rachunek bankowy: 
           od 1 do 8 września 2022r.

Nr 16 1240 1154 1111 0010 3577 6601Kartki obiadowe odbieramy u intendenta.

UWAGA:
kontakt telefoniczny z intendentem: 501-851-001
lub e-mailowy: intendent@zsoms2bialystok.pl 
Informacja o ubezpieczeniu uczniów w roku szkolnym 2021-2022


Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku informuje, iż na rok szkolny 2021/2022 wybrano ofertę grupowego ubezpieczenia NNW uczniów w firmie InterRisk. Zostały wybrane 2 warianty ubezpieczenia w wysokości 55 zł oraz 100 zł.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia oraz wybór dogodnego dla Państwa wariantu.
Składkę należy uiścić wychowawcy klasy do dnia 12.10.2021 r.

Okres ubezpieczenia: od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.
W załączeniu:
  Ogólne warunki ubezpieczenia  
  Rodzaje świadczeń   
  Zgłoszenie roszczenia - opcja podstawowa   
  Zgłoszenie roszczenia - opcja dodatkowa   


Instytucje i placówki pomocy rodzinie

Wykaz instytucji i placówek pomocy rodzinie     >>KLIKNIJ<<