Nowa strona internetowa szkoły

Nowa strona internetowa szkołyInformacja o podręcznikach do XIX LO
Lista podręczników do klas XIX LO

Informacja o podręcznikach do religii katolickiej na rok szkolny 2022-23
Wykaz podręczników do religii dla wszystkich klas na rok szkolny 2022-23

Zarządzenie Dyrektora 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSOMS Nr 2
od dnia 7 lutego 2022r.  
Rekrutacja 2022/2023
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szkołą,
ofertą, osiągnięciami.


Biblioteka

Mały Samorząd Uczniowski

Świetlica szkolna

Klasa 4 sportowa

Sport w naszej szkole
Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli - MEiN


KOMUNIKAT
   Rozkład dzwonków obowiązujący od dnia 1.09.2020


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie białostockim”

Uwaga
Opieka stomatologiczna w szkole

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w ZSOMS nr 2

Uwaga Rodzice i uczniowie!
W świetlicy i na terenie szkoły uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych (z wyjątkiem nagłych wypadków), tabletów, konsol oraz innych urządzeń elektronicznych.


Zespół Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 29
im. Synów Pułku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306


  DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Ochrona danych osobowych w SP 29
 Projekt - My dla innych 
  

  

  

  

  

  

  

  Realizacja zajęć z projektu - My dla innych  

 Poradnik dot. organizacji wyjazdu grupy dzieci - Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole: Poradnik - dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poradnik  
Prezentacja