Dyrekcja

Justyna Pacewicz – dyrektor
Marek Tofiluk – wicedyrektor

Nauczyciele

Jurewicz Małgorzata – pedagog
Trypuć Katarzyna – psycholog

Krystosiak Renata – edukacja wczesnoszkolna
Milewska Justyna – edukacja wczesnoszkolna
Niemyjska Grażyna – edukacja wczesnoszkolna
Okułowicz Danuta – edukacja wczesnoszkolna
Reniewicz Janina – edukacja wczesnoszkolna
Topczewska Natalia – edukacja wczesnoszkolna
Żołyńska Danuta – edukacja wczesnoszkolna
Jakimik Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Kalinowska Renata – język niemiecki, technika
Kazimierowicz Dariusz – język rosyjski
Madura-Gryc Ewa – język angielski
Mikłasz Natalia – język angielski
Turczewska Elżbieta – język angielski

Michalewicz Anna – muzyka
Kotik Marzena – plastyka/ WDŻ

Paszczuk Agata – historia
Utrutko Ludmiła – historia, edb

Sienkiewicz Marzanna – język polski
Sikora Katarzyna – język polski
Kendyś Justyna – język polski
Trusewicz Szymon – język polski
Justyna Łapińska – język polski

Marek Kasperuk – wiedza o społeczeństwie
Irena Czuż – Pieńkos – doradztwo zawodowe
Dariusz Andrejuk – podstawy przedsiębiorczości
Bolesta Franciszek – informatyka
Brzozowska Agnieszka – matematyka
Anna Niedźwiecka – matematyka
Górska Marzena – matematyka
Podgórska Wioletta – matematyka
Skowrońska Alina – biologia, WOS
Tyszka Grzegorz – geografia,
Włodarczyk Tomasz – informatyka, chemia
Zaczeniuk Bożena – geografia
Iwona Lipska – fizyka

Baranowski Paweł – trener taekwondo
Sobolewska Monika – trener strzelectwa sportowego
Małgorzata Sobocińska- trener pływania
Bogdanowicz Bartosz – trener pływania
Czaplejewicz Rafał – trener pływania
Mikłosz Piotr – trener pływania
Milewski Hubert – trener pływania
Zabłocka Greta – trener pływania

Czuż-Pieńkos Irena – wychowanie fizyczne Sowa Michał – wychowanie fizyczne
Świsłocka Elżbieta – wychowanie fizyczne

Burnos Marek ks. – religia
Kazberuk Agnieszka – religia katolicka
Pytel Adam – religia prawosławna
Wysztygiel Jolanta – religia katolicka

Droździewicz-Woźniak Ewa – biblioteka
Nikitiuk Renata – biblioteka

Kołodko Paulina – tyflopedagogika
Trusewicz Anna – nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne
Katarzyna Malinowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie
Małgorzata Siemieńczuk – zajęcia rewalidacyjne

Kowalska Bożena – świetlica
Lidia Samosiuk - świetlica
Zespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306