Dyrekcja

Horoszewska-Grabek Katarzyna – dyrektor
Pacewicz Justyna – wicedyrektor
Tofiluk Marek – wicedyrektor

Nauczyciele

Jurewicz Małgorzata – pedagog
Kardasiewicz Barbara - pedagog
Gorzkowska Anna – psycholog

Ambrożyk Justyna (zast.) – edukacja wczesnoszkolna oddział przedszkolny
Krystosiak Renata – edukacja wczesnoszkolna
Milewska Justyna – edukacja wczesnoszkolna
Niemyjska Grażyna – edukacja wczesnoszkolna
Okułowicz Danuta – edukacja wczesnoszkolna
Reniewicz Janina – edukacja wczesnoszkolna
Sawicka Ewa – edukacja wczesnoszkolna oddział przedszkolny
Topczewska Natalia – edukacja wczesnoszkolna
Żołyńska Danuta – edukacja wczesnoszkolna

Kalinowska Renata – język niemiecki, technika
Kazimierowicz Dariusz – język rosyjski
Kendyś Justyna (zast.) – język polski
Kotik Marzena – plastyka
Madura-Gryc Ewa – język angielski
Michalewicz Anna – muzyka
Mikłasz Natalia – język angielski
Paszczuk Agata – historia
Sienkiewicz Marzanna – język polski
Sikora Katarzyna – język polski
Trusewicz Szymon – język polski
Turczewska Elżbieta – język angielski
Utrutko Ludmiła – historia, edb

Biedrycka Jadwiga – matematyka
Bolesta Franciszek – informatyka
Brzozowska Agnieszka – matematyka
Gąsowska Alicja – biologia, przyroda
Górska Marzena – matematyka
Podgórska Wioletta – matematyka
Skowrońska Alina – biologia, WOS
Tyszka Grzegorz – geografia, świetlica
Włodarczyk Tomasz – informatyka, chemia
Zaczeniuk Bożena – geografia

Baranowski Paweł – wychowanie fizyczne
Bogdanowicz Bartosz – trener pływania
Czaplejewicz Rafał – trener pływania
Czuż-Pieńkos Irena – wychowanie fizyczne
Mackiewicz Andrzej – trener pływania
Mikłosz Piotr – trener pływania
Milewski Hubert – trener pływania
Sobolewska Monika – trener strzelectwa
Sowa Michał – wychowanie fizyczne
Zabłocka Greta (zast.) – trener pływania

Burnos Marek ks. – religia
Kazberuk Agnieszka – religia
Pytel Adam – religia prawosławna
Wysztygiel Jolanta – religia

Droździewicz-Woźniak Ewa – biblioteka
Nikitiuk Renata – biblioteka
Kołodko Paulina – tyflopedagogika
Trusewicz Anna – nauczyciel wspomagający
Kowalska Bożena – świetlica
Turowska-Wasilewska Iwona - świetlica
Zespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306