Dyrekcja

Elżbieta Rogowska – Dyrektor
Irena Boreczko-Aksiucik – Wicedyrektor
Franciszek Bolesta - Wicedyrektor

Nauczyciele

Małgorzata Jurewicz - pedagog

Grażyna Niemyjska – edukacja wczesnoszkolna
Danuta Żołyńska – edukacja wczesnoszkolna
Danuta Okułowicz – edukacja wczesnoszkolna
Janina Reniewicz – edukacja wczesnoszkolna
Justyna Milewska – edukacja wczesnoszkolna
Halina Mielko – edukacja wczesnoszkolna
Renata Krystosiak – edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Horoszewska-Grabek - oddział przedszkolny
Bożena Kowalska - oddział przedszkolny

Irena Lis – język polski
Marzanna Sienkiewicz – język polski
Katarzyna Sikora – język polski
Elżbieta Zawistowska – język polski
Dorota Seluk - zajęcia techniczne (zast. Dariusz Mrowiński)
Halina Surynowicz – historia i społeczeństwo, biblioteka
Agata Paszczuk - historia, język angielski
Ewa Madura-Gryc – język angielski
Elżbieta Turczewska – język angielski
Justyna Pacewicz - język angielski
Justyna Frąckiewicz - język angielski

Jadwiga Biedrycka - matematyka
Agnieszka Brzozowska - matematyka
Marzena Górska - matematyka
Wioletta Podgórska - matematyka
Iwona Lipska - matematyka
Irena Boreczko-Aksiucik - przyroda, wdż
Alicja Gąsowska – przyroda
Alina Skowrońska – przyroda
Bożena Zaczeniuk – przyroda
Barbara Wawrusiewicz - przyroda
Tomasz Włodarczyk - zajęcia komputerowe
Franciszek Bolesta - zajęcia komputerowe

Marzena Kotik – plastyka, WDŻ
Anna Michalewicz – muzyka, w-f, rytmika
Paweł Baranowski - w-f
Irena Czuż - Pieńkos - w-f
Michał Sowa - w-f 
Hubert Milewski - trener pływania
Małgorzata Andrzejewska - trener pływania
Piotr Mikłosz - trener pływania

Jolanta Wysztygiel - religia
Agnieszka Kazberuk - religia
Marek Tofiluk - religia prawosławna
ks. Robert Tworkowski - religia
ks. Leszek Giemza - religia

Grażyna Ratkiewicz – biblioteka ICIM
Natalia Topczewska (zast. Katarzyna Mosionek) - świetlica
Anna Trusewicz - świetlica
Ewa Droździewicz - Woźniak - świetlica
Zespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306