Dyrekcja

Elżbieta Rogowska – Dyrektor
Irena Boreczko-Aksiucik – Wicedyrektor
Franciszek Bolesta - Wicedyrektor

Nauczyciele

Jurewicz Małgorzata – pedagog
Kardasiewicz Barbara - pedagog

Horoszewska-Grabek Katarzyna - oddział przedszkolny (zast. Malinowska Katarzyna)
Krystosiak Renata – oddział przedszkolny
Milewska Justyna – edukacja wczesnoszkolna
Niemyjska Grażyna – edukacja wczesnoszkolna
Okułowicz Danuta – edukacja wczesnoszkolna
Reniewicz Janina – edukacja wczesnoszkolna
Topczewska Natalia - edukacja wczesnoszkolna
Żołyńska Danuta – edukacja wczesnoszkolna

Kalinowska Renata – język niemiecki
Łapińska Justyna - język polski, język angielski
Łukaszewicz Dorota – język polski
Madura-Gryc Ewa – język angielski
Mikłasz Natalia - język angielski
Pacewicz Justyna - język angielski
Paszczuk Agata - historia, język angielski
Seluk Dorota - język polski, technika
Sienkiewicz Marzanna – język polski
Sikora Katarzyna – język polski
Surynowicz Halina – historia
Trusewicz Szymon – język polski
Turczewska Elżbieta – język angielski
Utrutko Ludmiła – historia, edb, biblioteka
Zawistowska Elżbieta – język polski
Zwierzyński Krzysztof – język rosyjski

Biedrycka Jadwiga - matematyka
Bolesta Franciszek - informatyka
Boreczko-Aksiucik Irena - przyroda, wdż
Brzozowska Agnieszka - matematyka
Gąsowska Alicja – przyroda, biologia
Górska Marzena - matematyka
Kulesza Małgorzata - matematyka
Lipska Iwona – fizyka, matematyka
Podgórska Wioletta - matematyka
Skowrońska Alina – przyroda, biologia, WOS
Wawrusiewicz Barbara - chemia
Włodarczyk Tomasz – informatyka
Zaczeniuk Bożena – geografia (zast. Tyszka Grzegorz)

Andrzejewska Małgorzata - trener pływania
Baranowski Paweł - w-f
Bogdanowicz Bartosz - trener pływania
Czuż - Pieńkos Irena - w-f
Kotik Marzena - plastyka, zajęcia artystyczne, WDŻ
Lankau Tomasz - trener pływania
Mackiewicz Andrzej - trener pływania
Michalewicz Anna - muzyka, zajęcia artystyczne, rytmika
Mikłosz Piotr - trener pływania
Milewski Hubert - trener pływania
Sobolewska Monika - trener strzelectwa (zast. Jarczewska Jolanta)
Sowa Michał - w-f
Świsłocka Elżbieta - w-f

Kazberuk Agnieszka - religia
Ks. Burnos Marek - religia
Tofiluk Marek - religia prawosławna
Wysztygiel Jolanta - religia

Droździewicz - Woźniak Ewa – świetlica, język niemiecki
Kowalska Bożena - świetlica
Trusewicz Anna - świetlica
Nikitiuk Renata – biblioteka ICIM
Zespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306