+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» SP Nr 29
» Ekologia w SP 29
» Biblioteka SP 29
» Bule - petanque
 
 
 
..:: Projekt zajęć pozalekcyjnych  ::..
"W harmonii z otaczającym światem razem wędrujemy ku dorosłości"

 

   

  Od lutego 2011r do grudnia 2011r trwały w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu:

 

W HARMONII Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM RAZEM WĘDRUJEMY KU DOROSŁOŚCI


Poszczególne podprojekty poruszały wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin życia:
1. Szukając wartości razem zmierzamy ku dorosłości. - realizowane były na zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
2. Ocalić, zachować, pielęgnować - tradycje rodzinne i narodowe - wskazały uczniom tradycyjne elementy w życiu codziennym;
3. Matematyka na co dzień … i od święta - wcielały w życie wiadomości wprowadzane na lekcjach matematyki;
4. Matematyczny Białystok - miały na celu kształcenie umiejętności matematycznych w kontekście zastosowań praktycznych w najbliższym otoczeniu;
5. Papierowe fantazje;
6. Rodzina źródłem wiedzy o mnie - przedstawiły rodzinę jako jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka;Na zajęcia uczęszczali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.


    Zadaniem realizowanego projektu było:
- Pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych dzieci.
- Umożliwienie wychowankom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście rozwoju zainteresowań.
- Stworzenie warunków sprzyjających włączaniu się dzieci w działalność społeczną i publiczną.
- Ukazanie innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności dzieci.
    Podsumowaniem pracy przy realizacji projektu było wspólne pieczenie słodkości - muffinek. Ocalić, zachować, pielęgnować - tradycje rodzinne i narodowe 

Na zajęciach uczniowie poznali tradycje i obyczaje panujące w ich domach rodzinnych. Poznali wydarzenia historyczne, które miały wpływ na postawy członków rodziny. Interpretowali postawy dobrego wychowania. Określili własne obowiązki w rodzinie oraz swoje prawa. Ćwiczyli sposoby rozwiązywania powstających w rodzinie konfliktów. Tradycje świąteczne zgromadzili na slajdach tworzących prezentacje.

 

 


 Matematyka na co dzień … i od święta 

Biorąc udział w zajęciach „Matematyka na co dzień … i od święta” uczniowie uświadomili sobie, jak wykorzystać nabytą w szkole wiedzę dla własnego rozwoju. Zauważyli, że na lekcjach są przygotowywani do radzenia sobie z rożnymi problemami życia codziennego oraz do dokonywania wyborów. Prowadzący zajęcia przedyskutował z uczniami zasady zdrowego odżywiania. Uczniowie uczyli się operować finansami rodzinnymi i własnym kieszonkowym. Planowali miesięczne wydatki, dokonywali „wirtualnych zakupów”. Dzieci rozwiązywały nietypowe zadania, uczestniczyły w zajęciach matematycznego orgiami. Tworzyły ozdoby świąteczne z papieru i bibuły. Dodatkową atrakcją zajęć było wykorzystanie komputerów w pracowni internetowej jako źródła wiedzy i narzędzi do wykonywania obliczeń. Chwile odpoczynku od rozmyślania nad problemami matematycznymi zapewniły uczniom łamigłówki logiczne.

 


 Matematyczny Białystok 

Na zajęciach „Matematyczny Białystok” dzieci pracowały w terenie: mierzyły wymiary i obliczały pola powierzchni. Wyniki przedstawiały w różnych jednostkach pola oraz rozrysowały je w skali. Dzieci szukały ciekawych pomysłów na powiększenie bazy lokalowej szkoły. Analizowały konstrukcje dachów. Tworzyły z papieru modele kopuł geodezyjnych, szkielety wielościanów obrazujących wybrane budowle w naszym mieście. Dzieci podziwiały posadzki i parkiety w miejskich budowlach sakralnych. Kształtowały umiejętności konstruowania wielokątów foremnych. Dzieci wykonywały również proste doświadczenia pod okiem instruktorów. Grupa uczniów wraz z opiekunem odbyła kilka wycieczek rowerowych po mieście i okolicy, na których uczyli się korzystać z kompasu. Poznali zasady orientowania mapy w terenie oraz znaki topograficzne najczęściej na niej występujące oraz obliczali rzeczywiste odległości pomiędzy wskazanymi punktami.

 

 


 Papierowe fantazje 

Na zajęciach „Papierowe fantazje” uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię, fantazję i pomysłowość stosując poznane techniki plastyczne. Kreatywność pobudzała do wykonywania własnych pomysłów, jak stroiki bożonarodzeniowe, bombki z koralików. Zajęcia cieszyły się powodzeniem nie tylko wśród uczniów. Na spotkania przychodzili także i rodzice, którzy włączali się do świetnej zabawy plastyką wraz ze swoimi dziećmi.

 


 Rodzina źródłem wiedzy o mnie 

Uczniowie opisywali jakie role w domu pełnią rodzice, rodzeństwo oraz oni sami. Pod czujnym okiem pedagoga szkoły – prowadzącego zajęcia - dzieci poznawały swoje słabości i mocne strony. Dzięki tej wiedzy będą mogły lepiej rozumieć problemy i skuteczniej pokonać przeciwieństwa z jakimi spotkają się w życiu codziennym. Orientacja w swoich potrzebach, aspiracjach i możliwościach pozwoli im w przyszłości pełniej zrealizować własne cele. Uczniowie starali się ustalić, co przeżywają, gdy znajdą się w trudnej sytuacji. Dowiedzieli się, jak powinni sobie wtedy radzić oraz gdzie i u kogo szukać pomocy.

 


 Podsumowanie projektu 

 Podsumowaniem pracy przy realizacji projektu:
- wspólne pieczenie słodkości - muffinek.
- wystawa uczniowskich prac na holu I piętra