+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Dla Rodziców
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Wyniki egzaminów
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» SP Nr 29
» Ekologia w SP 29
» Biblioteka SP 29
» Bule - petanque
 
 
 
..:: Dokumenty szkolne ::..

 Konferencja metodyczna pt. "Wychowanie do życia rodzinie jako jeden z priorytetów w edukacji uczniów Białegostoku - dobre praktyki na każdym poziomie edukacyjnym" MODM, 4.09.2013r.

 "Dobre praktyki dotyczące organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie i współpracy z rodzicami" 
prezentacja Irena Boreczko-Aksiucik   


 

 
Warunki uzyskania s
typendiów o charakterze motywacyjnym: stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe.


Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest:
- średnia ocen co najmniej 5,0,
- wzorowe zachowanie,
- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i działalność społeczna ucznia.

Warunkiem otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe jest:
- średnia ocen co najmniej 4,5,
- wzorowe zachowanie,
- wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Stypendium motywacyjne Dyrektora Szkoły nie przyznaje się uczniom klas I – III szkoły podstawowej ze względu na fakt, że w klasach I – III stosowana jest ocena opisowa. Stypendium nie udziela się również uczniom klasy IV szkoły podstawowej oraz uczniom klasy I gimnazjum do ukończenia pierwszego semestru nauki.