+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Rozkład
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
» Linki
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» Ekologia w ZSS Nr 1
» SP Nr 29
» Biblioteka ZSS Nr 1

 
 
 
..:: Nasze miasto Białystok ::..


   Mieszkańcom i turystom znane są dwie interpretacje nazwy naszego miasta. Jedna z nich jest pochopnie wiązana z białym stokiem, rozumianym jako wzniesienie. Okazuje się jednak, że słowo stok oznaczało rzekę (od "staczającego się" strumienia wody). Nazwy tego typu często spotykane były na Mazowszu.
   Dokładna data powstania osady zwanej Białystok, która wzięła swą nazwę od rzeki Białej, jest trudna do ustalenia.

   Według legendy osadę założył książę litewski Gedymin w 1320 roku. Do początków XVI wieku jej nazwa nie figuruje jednak w formalnych opisach tych terenów.
   W 1514 roku pojawiła się w dokumentach pierwsza wzmianka o Białymstoku.
  W 1645 roku Białystok wszedł w skład starostwa tykocińskiego i stał się własnością Rzeczpospolitej. W 1659 roku Stefan Czarniecki otrzymał owo starostwo za zasługi z czasów wojen ze Szwedami.
    Największy rozkwit miasta przypada na czasy panowania Jana Klemensa Branickiego, właściciela Białegostoku od początku XVIII wieku do 1771 roku. Jan Klemens Branicki, uznawany za patrona miasta, nadał ostateczny kształt pałacowi i zespołowi parkowo-ogrodowemu, zwanemu już od wieku XVIII "Wersalem Polskim".  


Pałac Branickich

   Białystok trafił pod obce panowanie w wyniku rozbiorów Polski dokonywanych przez Rosję, Austrię i Prusy. Miasto dostało się pod zabór pruski w 1795 roku, a w 1802 roku zostało kupione przez Prusaków od Potockich, spadkobierców Branickiego. W wyniku traktatu tylżyckiego w 1807 roku utworzono Obwód Białostocki, który wszedł w skład Cesarstwa Rosyjskiego. 

    
W czasie I wojny światowej Białystok w 1915 roku został zajęty przez wojska niemieckie, które opuściły miasto dopiero w lutym 1919 r. W czasie niemieckiej okupacji powstał miejscowy oddział Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odejściu Niemców Białystok wszedł w skład państwa polskiego, które odzyskało niepodległość po 123 latach niewoli. W 1920 roku rozpoczął działalność Urząd Wojewódzki i miasto stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym.  
   W czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku, w mieście okupacja bolszewicka trwała od 28. VII. do 22. VIII. Białystok stał się wtedy siedzibą Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. 
W okresie 20-lecia międzywojennego (1921-1939) Białystok znacznie się rozwinął. Ludność miasta wzrosła z 77 tys. do 105 tys., ilość zakładów przemysłowych zwiększyła się o 10%, zaś ilość budynków zwiększyła się z 6 tys. do ok. 8 tys.  Okres międzywojenny charakteryzuje się uporządkowaniem chaotycznej zabudowy, która była wynikiem okresu zaborów. Zakładano nowe parki miejskie, zbudowano wiele gmachów użyteczności publicznej. Rozpoczęto także budowę kościoła Świętego Rocha -symbolicznego pomnika odzyskania niepodległości. 
W czasie II wojny światowej 15. IX. 1939 r. wojska niemieckie weszły do Białegostoku. 

 
Kościół Farny

   Od chwili napaści Niemiec na Polskę (1.IX.1939 r.) Białystok stał się ważnym ośrodkiem uchodźctwa z ziem Polski Centralnej. 22 września 1939 roku, na mocy postanowień paktu Ribentrop -Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., który pozostawiał Białystok na terenie okupacji sowieckiej, miasto przekazane zostało Armii Czerwonej.
 

 
Cerkiew pw. Św. Mikołaja

   Białystok został wcielony do Białoruskiej SRR. Pod koniec lipca 1944 r. wkroczyły do Białegostoku oddziały Armii Czerwonej. W wyniku działań wojennych miasto zostało zniszczone w 75 %.  Kilka lat po wojnie w prawie doszczętnie zniszczonym Białymstoku mieszkało ok. 40 tys. ludzi. Powoli postępowała odbudowa miasta. Powstały nowe arterie komunikacyjne i osiedla mieszkaniowe.
  Odrestaurowano zabytki, odtworzono przemysł włókienniczy, rozwinął się też przemysł spożywczy, budowlany, szklarski, drzewny, metalowy i elektroniczny. 
   Białystok liczy obecnie ok. 300 tys. mieszkańców.

    

 

Brama wjazdowa Pałacu Branickich

 Pałac Lubomirskich w Dojlidach
 
 

Kościół Św. Rocha

 

Ratusz na Rynku Kościuszki

Mały kościółek Farny

 

Ogrody Pałacu Branickich - Wersal Podlaski

 Źródło: tekst pochodzi z http://www.bialystok.pl/city 
 Zdjęcia: Maciej Grzegorczyk - PG20.