+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
» Linki
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» SP Nr 29
» Ekologia w ZSS Nr 1
» Biblioteka ZSS Nr 1

   
 
..:: O szkole ::..

 
   Publiczne Gimnazjum nr 20 powstało w 2000r. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Białymstoku. Jest szkołą sportową o profilu strzelecko – pływackim, która rozwija się bardzo prężnie – z roku na rok do naszego gimnazjum uczęszcza coraz więcej uczniów. Przyczyną popularności szkoły są m.in. wysokie wyniki naszych uczniów uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym – w roku szkolnym 2008/2009 PG 20 zajęło pod tym względem I miejsce wśród gimnazjów publicznych.

   W szkole działają różnorodne koła zainteresowań, a młodzież może sprawdzić swoje umiejętności, uczestnicząc w rozmaitych konkursach, m.in. Turnieju Poliglotów, Igrzyskach Zimowych, Mistrzostwach Szkoły w Piłce Nożnej, a także w konkursach tańca, piosenki, recytatorskim, ortograficznym i wielu innych.
W PG 20 realizowanych jest wiele działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, chorobom związanym z zachowaniami ryzykownymi (HIV/AIDS), zaburzeniom odżywiania się oraz stresowi. Ponadto rozwijamy i kształcimy umiejętności społeczne przydatne w codziennym funkcjonowaniu, np. umiejętność empatii, asertywności, właściwej komunikacji interpersonalnej czy mediacji. Pogłębiamy też wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej oraz pomagamy uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia.
  Uczniowie gimnazjum kontynuują naukę języka angielskiego ze szkoły podstawowej oraz dodatkowo uczestniczą w zajęciach języka niemieckiego i tańca, a uczniowie klas sportowych intensywnie trenują pływanie lub strzelanie w ramach obowiązkowych, nieodpłatnych zajęć, osiągając znaczące sukcesy w tych konkurencjach, również na arenie międzynarodowej. Młodzież uczęszczająca do PG 20 ma również możliwość nauki gry w bule – dyscypliny, która staje się w Polsce coraz bardziej popularna, a którą to dyscyplinę jako pierwsi wprowadziliśmy do swojej oferty edukacyjnej.


   W szkole prężnie działa wolontariat, a jego przedstawiciele corocznie biorą udział w konkursie Ośmiu Wspaniałych, Kawiarenka Literacka, chór, Samorząd Uczniowski. Uczniowie PG nr 20 uczestniczą również w edukacyjnym programie Unii Europejskiej „eTwinning”, realizując z języka niemieckiego i angielskiego projekty polegające na współpracy z szkołami z kilku krajów europejskich. Ponadto Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie wytypował naszą szkołę do realizacji projektu „Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum” (BUNJO), polegającego na badaniu i obserwacji zmian umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz określeniu czynników sprzyjających nabywaniu umiejętności językowych.

Grono pedagogiczne: Od 2002 roku dyrektorem PG 20 jest mgr Elżbieta Rogowska, zaś obowiązki wicedyrektorów pełnią: mgr Irena Boreczko-Aksiucik i mgr Franciszek Bolesta. Radę pedagogiczną tworzą w przeważającej części nauczyciele dyplomowani i egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej.


Baza dydaktyczna:
    W roku szkolnym 2004/2005 ZSS nr 1 przeszedł termomodernizację – przebudowano i wyremontowano wejście do budynku, odnowiono elewację, wymieniono okna, drzwi, dzięki czemu w szkole jest przytulnie i ciepło. Wymieniono również posadzki na korytarzach i w klasopracowniach. Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych salach oraz odnowionej sali gimnastycznej. Ponadto dysponujemy dwiema pracowniami informatycznymi (obie z dostępem do Internetu), centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej, salą gimnastyczną i salą do gimnastyki korekcyjnej oraz profesjonalnymi boiskami do gry w bule, koszykówkę i piłkę nożną. Młodzież może korzystać z obiadów w stołówce szkolnej oraz robić zakupy w sklepiku.