Autor: Grażyna Ratkiewicz 
wychowawca w świetlicy
Szkoła Podstawowa Nr 29
w Białymstoku

Plan pracy szkolnego koła PCK w roku szkolnym 2004/2005.

Wrzesień 2004
1. Przygotowanie planu pracy na nadchodzący rok szkolny.
2. Zebranie przez opiekuna koła materiałów dydaktycznych i promocyjnych.
3. Pozyskanie nowych członków.
4. Spotkanie organizacyjne, rozdanie legitymacji członkowskich.
5. Udział w ogólnopolskiej akcji: Wyprawka dla Żaka.

Październik 2004
1. Zorganizowanie akcji dla uczniów klas I-III - Wspólne śniadanie.
2. Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się (pogadanki, gazetki ścienne, kiermasz sałatek).
3. Propagowanie idei PCK wśród uczniów-konkurs plastyczny pod hasłem: W jaki sposób mogę pomagać innym.

Listopad 2004
1. Choroby brudnych rąk-przeprowadzenie serii pogadanek z oświaty zdrowotnej.
2. 22-26.11 Dni Honorowego Krwiodawstwa-propagowanie wśród uczniów honorowego krwiodawstwa poprzez pogadanki i spotkania z krwiodawcami.
3. Pogadanka o bezpieczeństwie w czasie imprez masowych-udział w zabawie andrzejkowej w świetlicy szkolnej.

Grudzień 2004
1. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu- spotkanie z wolontariuszami z naszej szkoły, plan wspólnej akcji (zbiórka słodyczy do paczek dla dzieci z Domu Dziecka).
2. Spotkanie przedświąteczne, opłatek.

Styczeń 2005
1. Włączenie się do działań WOŚP - propagowanie idei Orkiestry wśród najmłodszych.
2. Higiena jamy ustnej-pogadanka i filmy edukacyjne dla sześciolatków.
3. Pierwsza pomoc zimą-odmrożenia (gazetka informacyjna, pogadanka).
4. Konkurs plastyczny dla klas nauczania początkowego-Bezpieczne ferie.

Luty 2005
1. Plan pracy na semestr II-spotkanie organizacyjne.
2. Zabawa karnawałowa w świetlicy szkolnej, poczęstunek (sałatki owocowe przygotowane przez dzieci).

Marzec 2005
1. Spotkanie z inspektorem z SANEPIDU -kampania przeciw nałogom (nikotynizm).
2. Zbiórka zabawek i słodyczy dzieciom z Domu Dziecka-akcja przeprowadzona we współpracy ze szkolnym wolontariatem.

Kwiecień 2005
1. Włączenie się do ogólnopolskiej akcji wspierania letniego wypoczynku dzieci: Gorączka złota.
2. Konkurs na najczyściejszą salę lekcyjną w ramach obchodów Tygodnia Oświaty Zdrowotnej.

Maj 2005
1. Kontynuacja akcji Gorączka złota.
2. Obchody tygodnia PCK w naszej szkole-spotkanie z wolontariuszami PCK, konkurs dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czerwiec 2005
1. Pogadanka i konkurs plastyczny - Bezpieczne wakacje.
2. Wręczenie pisemnych podziękowań dla osób wspierających działalność naszego koła.
3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego koła PCK, rozdanie dyplomów, dyskoteka.