Autorki:

WIOLETTA SOROCZYŃSKA – nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku

 IRENA LIS- nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 29 w Białymstoku

 

 

KONSPEKT LEKCJI DO KLASY VI – Z POEZJI WSPÓŁCZESNEJ

 

                                                                                            Motto lekcji

                                                                      „Właściwa lektura utworu lirycznego

                                                              pozwala zawsze przeżyć drżenie ludzkiego serca”

                                                                                     M. R. Mayenowa   „O liryce”

 

TEMAT:  Czy lektura wiersza Tadeusza Różewicza   „Koncert życzeń”  pozwoliła nam przeżyć drżenie ludzkiego serca?

 

Cele operacyjne:

-         uczeń poznaje wiersz T. Różewicza „Koncert życzeń” oraz fragmenty książki Phila Bosmansa „Nie zapomnij o radości”

-         przedstawia inscenizację na podstawie utworu

-         kształci umiejętność pracy z tekstem literackim (poetyckim)

-         wyróżnia w utworze podmiot liryczny

-         określa jego sytuację

-         wskazuje bohaterów lirycznych

-         kształci umiejętność nazywania uczuć

-         uczy się właściwego stosunku do człowieka

-         kształtuje swą wrażliwość związaną z sytuacją ludzi starszych

-         uświadamia konieczność empatii, tolerancji, miłości w stosunkach międzyludzkich

 

Środki dydaktyczne:

-         podręcznik M. Nagajowej „Słowa i świat”

-         książka P. Bosmansa „Nie zapomnij o radości”

-         kaseta z nagranym tekstem wiersza T. Różewicza

 

Metody pracy:

-         inscenizacja

-         recytacja tekstów prozatorskich

-         heureza

 

 

1.      Wygłaszanie fragmentów refleksji z pozycji „Nie zapomnij o radości”.

-         fragment „Nie zapomnij o starości”

 

2.      Inscenizacja na podstawie utworu.

(babcia, syn, synowe i wnuki)

 

3.      Wysłuchanie wiersza z kasety.

 

4. Wyjaśnienie trudnych słów. (np. salopka)

 

 

5. Zapis skojarzeń związanych z chrześcijaństwem:

    chrześcijaństwo – miłosierdzie, litość, dobre uczynki, miłość bliźniego.

 

6. Określenie podmiotu mówiącego utworu.

    Zwrócenie uwagi na obecność kilku podmiotów mówiących i na to, że nie można go utożsamić z  

    autorem.

 

7. Wypełnienie tabeli:

 

Zachowanie babci

Jej uczucia i cechy

Uczucia jej bliskich

 

I Teraźniejszość „Tu i teraz”

 

1. „chodzę na czworakach „

    „na palcach”

2. „chowam się po kątach”

3. „udaję starą salopkę,

      miotełkę do zamiatania”

4. „nie rzucam się w oczy”

5. „uśmiecham się do wszystkich”

6. „słucham kroków”

 

 

 

 

lęk, chęć ukrycia swej postaci

 

strach, samotność

pragnienie ukrycia się

usłużność, uległość

chęć pozostania niezauważoną

pragnienie spełnienia oczekiwań,

bycie uprzejmą

 

 

 

niechęć

bezwzględność

nieczułość

obojętność

odrzucenie

 

II Przeszłość – „Wspomnienia”

 

1.      „wsadziłam palec do garnuszka z miodem – odezwały się głosy trąb ostatecznych”

 

2. „to krzesło

      które przestawiają z kąta w kąt

      to też babcia”

 

 

 

 

„mdli mnie z miłości”

(przesyt zapewnień o miłości)

 

 

świadomość zbędności,

bezużyteczności

 

 

 

udawanie uczuć

gniew

„sąd ostateczny”

 

obojętność

 

 

8.                       Uczucia czytelnika

 

 

      w stosunku do babci              wobec „syna, synowej i wnuków”

 

               litość                                                   oburzenie

               współczucie                                         potępienie

               smutek                                                 gniew

               żal                                                        złość

 

 

9. Czy lektura wiersza pozwoliła nam przeżyć „drżenie ludzkiego serca”? Dlaczego?

 

10. Czy syn, synowa i wnuki rzeczywiście pochodzą z kraju chrześcijańskiego?

      (kontrast wartości głoszonych i realizowanych w życiu)

 

 

11. Zapoznanie się z fragmentami tekstów, które wskazują na zachowania chrześcijańskie (P. Bosmans „Nie zapomnij o radości”)

 

1 uczeń – „Troszczyć się”

2 uczeń – „Bądź łagodny”

 

 

12. Praca domowa

 

Tematy do wyboru:

A)    Napiszę list do rodziny babuni przedstawionej w utworze T. Różewicza.

B)     Portret sercem malowany – opiszę własną mamę lub babcię – jej wygląd, cechy i zachowanie. Na końcu napiszę, jaki jest mój stosunek do niej.

C)    Wyjaśnij krótko – co to znaczy portret sercem malowany?