Autor: 
Bożena Kowalska - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 29

Scenariusz turnieju pierwszej pomocy przedmedycznej i promocji zdrowia
 

Cele:
 - uczeń zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - prezentuje postawę gotowości do niesienia pomocy innym,
 - potrafi ułożyć pełnowartościowy jadłospis,
 - zna podstawowe znaki drogowe,
 - wie jak bezpiecznie przejść przez ulicę,
 - wie jak należy się zachować w przypadku ataku psa.

Metody: czynna - zadań stawianych dziecku
             słowna - objaśnienie

Środki dydaktyczne: napis: Turniej pierwszej pomocy przedmedycznej i promocji zdrowia, kolorowe kółeczka, szarfy w 3 kolorach, losy z poleceniami i pytaniami, pałeczki w kolorze drużyny, znaki drogowe, nazwy znaków drogowych na kartonach, 3 kartki z bloku rysunkowego, 3 długopisy, puzzle z sylwetami psów (2 agresywne, 1 łagodny), wyposażenie apteczki

Czas trwania – około 1 godziny

Przebieg:
 1. Powitanie gości - instruktora PCK, dyrektora szkoły, nauczycieli, dzieci z klas I – III

 2. Wprowadzenie - Zapoznanie z celami przeprowadzenia turnieju i z jego przebiegiem

 3. Podział drużyn na żółtą, zieloną i czerwoną. Dzieci losują kolorowe kółeczka, co przyporządkowuje je do odpowiedniej drużyny. Zakładają szarfy w jej kolorze.

 4. Podanie regulaminu turnieju. Drużyny losują pytania (Każde dziecko z grupy losuje po kolei pytanie i odpowiada na nie lub, jeśli potrzebuje pomocy uzyskuje ją od członków swojej grupy). Jeśli grupa jest gotowa do odpowiedzi, podnosi do góry pałeczkę w swoim kolorze. To oznacza, że może odpowiadać lub wykonywać zadanie. Za każde poprawne wykonane zadanie komisja przyznaje punkty od 0 do 3. Wygrywa drużyna z największą ilością punktów. Dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników przewidziane są nagrody.

 5. Przebieg turnieju.
a) Nazwij znaki drogowe - Wybrane osoby z drużyn po kolei podchodzą do parawanów, odkrywają znaki drogowe i przyporządkowują im odpowiednie nazwy
b) Ułóż przykładowy jadłospis na jeden dzień, odpowiedni dla twego wieku i trybu życia.
c) Ułóż puzzle (psy łagodne i groźne)
Jak należy się zachować w przypadku ataku małego groźnego psa?. Zademonstruj.
Jak należy się zachować w przypadku dużego groźnego psa? Zademonstruj.
Jakie nasze zachowania prowokują psy, czego nie należy robić?

d) Udziel I pomocy i objaśnij swoje działanie.
- przy krwotoku z nosa (Pochyl głowę do dołu, połóż zimny okład na kark i czoło, lekko uciśnij skrzydełka nosa. Jeśli krwawienie jest coraz większe, wzywamy karetkę.)
- oparzeniu (Schładzaj pod bieżącą wodą od 15 do 20 minut lub do przyjazdu karetki, nałóż mokry opatrunek, nie ściągaj ubrania z miejsca oparzenia, jeśli przywarło do skóry)
- omdleniu (Podtrzymaj podczas upadku, zapewnij dopływ świeżego powietrza - otwórz okno, wynieś na zewnątrz, rozluźnij ubranie, ułóż poszkodowanego na plecach z uniesionymi nogami. Po odzyskaniu przytomności zapytaj, czy nie ma jakiejś dolegliwości, jeśli nie odzyskuje przytomności zadzwoń pod numer: 999.)
- zadławieniu się (Zachęcaj do kaszlu, uderz między łopatkami w granicach 5 razy. Jeśli poszkodowany nadal się dławi zastosuj ucisk nadbrzusza w granicach 5 razy. Jeśli jest to niezbędne wykonuj te czynności na zmianę.)
- zranieniu (zdezynfekuj, zabezpiecz ranę plastrem)
- złamaniu ręki (Podstawową czynnością jest unieruchomienie. W czasie udzielania I pomocy nie należy poruszać złamaną częścią ciała, aby nie uszkodzić naczyń krwionośnych)
- wypiciu substancji żrącej (Należy wypłukać dobrze usta, pić małymi łykami wodę, zadzwonić na pogotowie. Doprowadzenie poszkodowanego do wymiotów grozi niebezpieczeństwem.)
- zatruciu lekami (Wezwij pogotowie, uspokój poszkodowanego, zadzwoń na pogotowie, następnie dodaj 3 łyżeczki cukru do szklanki letniej wody, podaj poszkodowanemu posłodzoną wodę, doprowadź do wymiotów);
- Wymień zasady bezpiecznego zachowania się podczas przerw. (Nie biegam, nie popycham kolegów, nie podstawiam nóg, nie wychylam się przez okno)
-Jak prawidłowo przechodzimy przez jezdnię? (Zatrzymaj się na skraju jezdni, spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz jeszcze raz w lewo, na środku jezdni spójrz jeszcze raz w prawo)
- Kto może należeć do Klubu Wiewiórka (Wszystkie chętne dzieci z klas I – III)
- Wymień zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. (Nie wyłączamy urządzeń elektrycznych ciągnąc za przewód, nie dotykamy urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma, nie zostawiamy włączonych urządzeń elektrycznych wychodząc z domu, nie dotykamy uszkodzonych kabli elektrycznych, z daleka omijamy zerwane lub nadmiernie zwisające przewody elektryczne, nie wkładamy do gniazdka elektrycznego żadnych przedmiotów, nie wykonujemy żadnych napraw pod napięciem)
- Podaj wyposażenie apteczki (Rękawiczki, maseczka do sztucznego oddychania, gaza opatrunkowa, bandaż dziany, chusta trójkątna, plastry opatrunkowe, nożyczki, agrafka.)
- zadzwoń pod numer alarmowy i poinformuj o wypadku
- podaj numery alarmowe, przyporządkuj je do odpowiednich służb.
999- Pogotowie Ratunkowe
998- Straż Pożarna
997- Policja
- Zademonstruj pozycję boczną ustaloną, w jakim wypadku się ją stosuje. (Stosuje się ją kiedy poszkodowany jest nieprzytomny , ale oddycha)
- Co to jest resuscytacja, kiedy ją stosujemy? (Resuscytacja jest to podstawowe podtrzymywanie życia - sztuczne oddychanie i masaż serca 2/30)
- Podaj sposób postępowania podczas wypadku? (Zadbaj o własne bezpieczeństwo, oceń przytomność, udrożnij drogi oddechowe, oceń oddychanie, jeśli poszkodowany oddycha zastosuj pozycję boczną ustaloną, jeśli nie oddycha schemat 2/30)
e) Zaprojektuj plakat zachęcający do zdrowego stylu życia. (zdrowe odżywianie się, ekologia, aktywny wypoczynek itp.)

 6. Zabawa ze śpiewem: "Jadą, jadą misie"

 7. Jury ogłasza wyniki turnieju. Rozdanie nagród i certyfikatów. 

Przygotowała i przeprowadziła: Bożena Kowalska.