Autor:

Danuta Żołyńska - nauczyciel

Szkoła Podstawowa Nr 29 

Białystok

 

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie Ia 
w Szkole Podstawowej Nr 29 w Białymstoku

 

    Zajęcia przeprowadzono jako podsumowanie ośrodka tematycznego Wielkanocne zwyczaje. Celem działań było pogłębienie i utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej zwyczajów wielkanocnych oraz symboliki świąt. Można zaobserwować dużą integrację treści programowych oraz wykorzystanie różnorodnych form aktywności pierwszoklasisty z zastosowaniem inspiracji pedagogiką C.Freineta.

 

Temat : ŚWIĘTA WIELKANOCNE TUŻ, TUŻ zagadki i zgadywanki wielkanocne w oparciu o kolorową książeczkę pt. „Wielkanoc” oraz wykonywane pocztówki

 

    Cele:

Po zajęciach dziecko:

- zna symbole wielkanocne oraz zwyczaje towarzyszące świętom wielkanocnym,

- nazywa i rozpoznaje ww. zwyczaje w oparciu o ich cechy charakterystyczne,

- potrafi poprawnie przeczytać tekst „kolorowej książeczki” m. in. zwracając na kropkę, wykrzyknik, znaki zapytania,

- umie poprawnie posługiwać się liczebnikami porządkowymi 1 – 20, ze szczególnym podkreśleniem liczebnika porządkowego 20 oraz potrafi numerować strony książeczki,

- umie posługiwać się osią liczbową,

- zna kilka charakterystycznych potraw wielkanocnych ( mazurek, baba wielkanocna, potrawy z jaj, „święconka”, pisanki, kraszanki) oraz inne elementy zdobnicze, rekwizyty i symbole świąteczne, które mogą być ozdobą stołu wielkanocnego,

- umie współdziałać w grupie przy wykonaniu wspólnych zadań do wykonania,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 

    Metody

- Czynne – aktywnego działania, zadań stawianych do wykonania

- Ćwiczeń utrwalających ( z zastosowaniem technik C. Freineta)

- Słowne

- Oglądowe

 

    Formy

Zbiorowa, grupowa

 

    Środki dydaktyczne

Kolorowa książeczka pt. „Wielkanoc”, znaki – symbole liczb1 – 20, pianino, rekwizyty wielkanocne, napisy w nazwami potraw – w tym wielkanocnych, koszyk ze „święconką”, obrazki przedstawiające różne potrawy – w tym potrawy wielkanocne, oś liczbowa

  

    PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Rozpoczęcie zajęć piosenką pt. „Za kilka dni Wielkanoc” – nawiązanie do treści zajęć.

2. Praca z „kolorową książeczką” pt. „Wielkanoc” wykonanej wcześniej przez dzieci (wyeksponowanej na dużej tablicy) oraz pocztówek także wykonywanych przez dzieci,

  - wyróżnienie elementów strony tytułowej książeczki,

  - czytanie książeczki przez dzieci ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe,

  - liczenie stron książeczki, tworzenie sytuacji problemowej dotyczącej numerowania stron – numerowanie książeczki przez dzieci połączone z ćwiczeniami z posługiwaniem się liczebnikami porządkowymi 1 – 20 i utrwaleniem liczebnika porządkowego 20,

  - liczenie pocztówek i układanie ich na osi liczbowe.

3. Zabawa w słowne zgadywanki i zagadki o treściach związanych z utrwaleniem symboliki świąt wielkanocnych – nawiązujących do treści książeczki oraz służących pogłębianiu wiedzy dziecka związanej ze zwyczajami wielkanocnymi.

Ćwiczenia w posługiwaniu się liczebnikami porządkowymi 1 – 2- w oparciu o książeczkę „Wielkanoc” i oś liczbową.

4. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Co jest na stole wielkanocnym? Zawarte na stronie 20 książeczki – ponowne wyeksponowanie 20 elementu  szeregu oraz praca w grupach(podział dzieci wg. 4 kolorów kraszanek).

 

    Zadania dla grup

 - kraszanki czerwone – wyszukanie rekwizytów wielkanocnych wśród  różnorodnych rekwizytów i przedmiotów zdobniczych

 - kraszanki żółte – wyszukiwanie obrazków, zdjęć z potrawami, które znajdują się na wielkanocnym stole

 - kraszanki zielone – przygotowanie koszyka wielkanocnego ze „święconką”

 - kraszanki niebieskie – wyszukiwanie wśród różnych potraw napisów z nazwami potraw wielkanocnych

 

5. Podsumowanie pracy w grupach oraz z całości zajęć poprzez udzielnie odpowiedzi na pytanie:  „Co jest na stole wielkanocnym”. Oraz przypomnienie kilku najważniejszych zwyczajów wielkanocnych.

 

Temat : Wielkanocne zabawy muzyczno – plastyczne

    Cele

Po zajęciach dziecko:

  - potrafi śpiewać z akompaniamentem rytmicznym zaznaczając elementy rytmiczne poprzez klaskanie, uderzanie o kolana oraz granie na łyżkach – naturalnych instrumentach perkusyjnych,

  - zna nowe możliwości ekspresji ruchowej przy muzyce poprzez naśladowanie zjawisk przyrodniczych,

  - potrafi zaśpiewać i grać na prostych instrumentach perkusyjnych z zastosowaniem zmian dynamiki dźwięku (piano forte),

  - potrafi bawić się w grupie i tworzyć muzyczny koncert, przy użyciu łyżek, instrumentów perkusyjnych i prostej wielkanocnej śpiewanki – rymowanki,

  - aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz uważnie słucha poleceń nauczyciela,

  - potrafi aktywnie współdziałać w grupie poprzez wspólne zabawy twórcze przy muzyce oraz zabawy plastyczne – wykonanie pocztówek wielkanocnych,

  - potrafi wykorzystać wcześniej wykonane rekwizyty plastyczne związane ze świętami wielkanocnymi do tworzenia do tworzenia pocztówek wielkanocnych i stroików,

 

    Metody

Czynne – z zastosowaniem ekspresji twórczej C. Freineta oraz elementów programy C. Orffa, słowne, oglądowe

    Forma

Grupowa , zbiorowa

 

   Środki dydaktyczne:
pianino, kolorowe szarfy, instrumenty perkusyjne z zestawu Orffa, naturalne instrumenty perkusyjne – łyżeczki, klocki, odtwarzacz CD z muzyką relaksacyjną i muzyką klasyczną, kolorowy brystol, kartony karbowane, folia samoprzylepna, sizal, kolorowe papiery, krążki drewienek, kolorowe pióra, klej.

 

   Przebieg zajęcia

  1. Zabawa twórczo – pantomimiczna w grupach 4 – osobowych „Rzeźbiarze i palmy”.

  2. Ćwiczenia rytmiczne z muzyczną śpiewanką wielkanocną „Pisanka tu, pisanka tam”.

  3. Zaznaczenie elementów rytmicznych klaskaniem, uderzaniem o kolana i o podłogę oraz grą na łyżkach, zastosowanie elementów zmiany tempa i dynamiki dźwięku.

  4. Zabawa ruchowo – pantomimiczna „Przebudzenie” – przy muzyce E.Griega „Poranek” – naśladowanie ruchem budzącej się i rozwijającej się przyrody wiosennej (rozwój piskląt, kurcząt, traw, kwiatów).

  5. Koncert wielkanocny łyżkami w oparciu o prostą śpiewankę „Pisanka tu, pisanka tam”.

  6. Zabawa ilustracyjna w grupach „Kurczęta w jajkach” przy muzyce E. Griega „Poranek”.

  7. Tworzenie pocztówek stroików wielkanocnych z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych rekwizytów.

  8. Podsumowanie zajęć – nawiązanie do symboliki świąt wielkanocnych odzwierciedlonej w pocztówkach i stroikach wielkanocnych wykonanych przez dzieci.

  9. Ewaluacja zajęć poprzez swobodne wypowiadanie się dzieci na temat najciekawszych elementów zajęć przeprowadzonych tego dnia, wręczenie dzieciom symbolicznych czekoladowych pisanej wielkanocnych z życzeniami świątecznymi.

 

    Uczniowie chętnie aktywnie brali udział w zajęciach, chętnie wykonywali polecenia. Zdawali sobie sprawę z celu wykonania pocztówek i stroików wielkanocnych. Zrozumieli, że poprzez zabawę i śpiew, można dużo się nauczyć i wykonać wiele prac z przeznaczeniem na cele charytatywne. Uczniowie uczą się już od pierwszej klasy współpracy z innymi, współdziałania w grupie, dzieleniem się materiałami i rozważnego korzystania z nich.  Uwrażliwiają się na pomoc ludziom w potrzebie.