Rekrutacja do szkoły podstawowej

Strona rekrutacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla szkół podstawowych

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych


                              Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu pływackim:


 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku ogłasza nabór dzieci do klasy IV sportowej o profilu pływackim w roku szkolnym 2021/22.