Zespół Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego nr 2
Szkoła
Podstawowa nr 29
im. Synów Pułku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

sierpień 2020  

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wynajem powierzchni użytkowej na ustawienie jednego automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne (pow. 1 m2, wydzielona część korytarza szkolnego) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku, przy ul. Promiennej 13a.

Zapytanie ofertowe   

Wyniki do zapytania ofertowego na ustawienie jednego automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimneZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwumpaździernik 2019  

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego

Zapytanie ofertowe   
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   


Wyłoniony gabinet leczenia stomatologicznego

czerwiec 2019  

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe "Aktywna tablica" na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.


Wyniki do zapytania ofertowego "Aktywna tablica"

lipiec 2019  

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie prac remontowych służących poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej - jadalni oraz kuchni dla potrzeb realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.


Wyniki do zapytania ofertowego "Posiłek w szkole i w domu"