Szkoła
Podstawowa nr 29
im. Synów Pułku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

kwiecień 2018  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na remont nawierzchni wjazdów i chodnika na posesji szkoły

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Formularz ofertowy wykonawcy - załącznik Nr 1 do SIWZ  
Oświadczenie - załącznik Nr 2 do SIWZ