Dokumenty i informacje organizacyjne  

  Kalendarz roku szkolnego 2021/2022  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. - 1 stycznia 2022 r.
 3. Ferie zimowe 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty:
                                   24 maja 2022 r. (wtorek) – język polski
                                   25 maja 2022 r. (środa) - matematyka
                                   26 maja 2022 r. (czwartek) - język obcy nowożytny

     W terminie dodatkowym:
        13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
        14 czerwca 2022 r. (wtorek)
        15 czerwca 2022 r.(środa)
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.
  Termin wydawania zaświadczeń – 8 lipca 2022 r.

 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
 7. Ferie letnie 25 czerwca -31 sierpnia 2022 r.
  
    

  Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. 


  12.11.2021 - piątek (po 11 listopada)
  07.01.2022 - piątek (Boże Narodzenie)
  25.04.2022 - poniedziałek (Wielkanoc)
  02.05.2022 - Majówka
  3 dni egzaminu ósmoklasisty (24, 25, 26 maja 2022)
  17.06.2022 - piątek (po Bożym Ciele)
      
    W tych dniach wolnych będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 Organizacja życia szkoły 


Konsultacje dla rodziców
  

4 listopada 2021 r. w godzinach 17.00 - 19.00

II semestr
7 kwietnia 2022 r. w godzinach 17.00 - 19.00


Zebrania w I semestrze roku szkolnego 2021/2022
  


Klasy 1 – 3:            8 września 2021 r. godz. 17.00 
Klasy 4 – 6:          9 września 2021 r. godz. 17.00   
Klasy 7 –  III LO:   10 września 2021 r. godz. 17.00
 


 Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na rok szkolny 2020-2021  
 


Sekretariat
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Księgowość
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Kierownik administracyjny
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Intendent
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Pedagog
Godziny pracy Małgorzata Jurewicz:
Poniedziałek 8.00 – 11.50
Wtorek 11.00 – 15.30
Środa 10.00 – 14.30
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00


Gabinet profilaktyki zdrowotnej
Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


Biblioteka i czytelnia
Opiekę sprawują Ludmiła Utrutko i Renata Nikitiuk
Godziny pracy:
Poniedziałek - czwartek 8.00 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.00


Świetlica
Poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00

 Dzwonki 

1 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35
3 9.40 - 10.25
4 10.35 - 11.20
Przerwa obiadowa
5 11.40 - 12.25
Przerwa obiadowa
6 12.45 - 13.30
Przerwa obiadowa
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10
10 16.15 - 17.00 Dzwonki - lekcje skrócone  

1 8.00 - 8.30
2 8.35 - 9.05
3 9.10 - 9.40
4 9.50 - 10.20
Przerwa obiadowa
5 10.40 - 11.10
Przerwa obiadowa
6 11.30 - 12.00
Przerwa obiadowa
7 12.15 - 12.45
8 12.50 - 13.20
9 13.25 - 13.55
10 14.00 - 14.30