Dokumenty i informacje organizacyjne  

  Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.   2 listopada 2018 r. (piątek)
 10 kwietnia 2019 r. (środa) – egzamin gimnazjalny
 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – egzamin  gimnazjalny
 12 kwietnia 2019 r. (piątek) – egzamin gimnazjalny
 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - egzamin ósmoklasisty
 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty
 17 kwietnia 2019 r. (środa) - egzamin ósmoklasisty
  2 maja 2019 r. (czwartek)
 
    W tych dniach wolnych będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 Organizacja życia szkoły 


Konsultacje dla rodziców
 każdy ostatni czwartek miesiąca: 17.00 - 18.00 

 


 Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na rok szkolny 2018-2019  
 


Sekretariat
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Księgowość
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Kierownik administracyjny
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Intendent
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Pedagog
Godziny pracy Małgorzata Jurewicz:
Poniedziałek 8.00 – 11.50
Wtorek 11.00 – 15.30
Środa 10.00 – 14.30
Czwartek 10.00 – 14.00
Piątek 10.00 – 14.00

Godziny pracy Barbara Kardasiewicz:
Poniedziałek 11.30 – 15.30
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 10.00 – 14.00


Gabinet profilaktyki zdrowotnej
Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00 – 15.35
Wtorek 8.00 – 15.35
Środa 8.00 – 15.35
Czwartek 8.00 – 15.35
Piątek 8.00 – 15.35


Biblioteka i czytelnia
Opiekę sprawują Ludmiła Utrutko i Renata Nikitiuk
Godziny pracy:
Poniedziałek - czwartek 8.00 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.00


Świetlica
Poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00

 Dzwonki 

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.50 - 12.35
6 12.50 - 13.35
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10
10 16.15 - 17.00
11 17.05 - 17.50