Dokumenty i informacje organizacyjne  

 
 Plan lekcji Szkoły Podstawowej nr 29 - rok szkolny 2017/2018 

     Klasy 0 - 3                                Klasy 4 - 5                        Klasy 6 - 7  

  Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.    9 kwiecień 2018 r. (poniedziałek)
 18 kwietnia 2018 r. (środa) – egzamin klas III gimnazjum
 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) – egzamin klas III gimnazjum
 20 kwietnia 2018 r. (piątek) – egzamin klas III gimnazjum
 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  2 maja 2018 r. (środa)
  4 maja 2018 r. (piątek)
  1 czerwca 2018 r. (piątek)
 
    W tych dniach wolnych będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.


 Kalendarz roku szkolnego 2017-2018  

     Kalendarz roku szkolnego 2017-2018    

 Organizacja życia szkoły 


Konsultacje dla rodziców
 każdy ostatni czwartek miesiąca: 17.00 - 18.00 

 


Sekretariat
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Księgowość
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Kierownik administracyjny
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Pedagog
Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2017-18


Gabinet profilaktyki zdrowotnej
Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00 – 15.35
Wtorek 13.15 – 15.35
Środa 8.00 – 15.35
Czwartek 8.00 – 11.20
Piątek 8.00 – 15.35


Biblioteka i czytelnia
Opiekę sprawują Ludmiła Utrutko i Grażyna Ratkiewicz
Godziny pracy:
Poniedziałek - czwartek 8.00 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.00


Świetlica
Poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00

 Dzwonki 

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.50 - 12.35
6 12.50 - 13.35
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10
10 16.15 - 17.00
11 17.05 - 17.50