Skip to content
szkoła

Aktualności Szkolny kalendarz

Zapraszamy na próby chóru

„Szkolanki”

Zapisy trwają cały rok.
Zobacz więcej.

Zaproszenie do udziału w konkursie

„Bezpieczny Internet”

Termin składania prac: 27.02.2023 r.

Rekrutacja do klasy I.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szkołą.

Egzaminy ósmoklasistów

Wyniki egzaminów już dostępne

Informacje o szkole: Kadra pedagogiczna

Dyrektor:

Karolina Wiśniewska

Zastępca dyrektora:

Mateusz Nowak

Kadra:

Jakub Wójcik nauczyciel klas 1-3

Natalia Adamczyk – nauczyciel klas 1-3

Michał Kaczmarek – nauczyciel klas 1-3

Zuzanna Wójcik – J. polski

Piotr Dąbrowski – J. angielski

Katarzyna Majewska – Wychowanie fizyczne

Janusz Pawlak – Biologia

Amelia Nowak – Geografia

Jakub Kowalczyk – Chemia

Zuzanna Wójcik – Fizyka

Wojciech Górski – Wiedza o społeczeństwie

Martyna Wróbel – Muzyka / Plastyka

Adam Tomczak – Technika

Karolina Szymańska – Przyroda

Magdalena Szymańska – Religia

Sekretariat Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Numer kontaktowy: (73) 680-27-65

E-mail: [email protected]

Szkoła podstawowa Białystok

Odkryj zalety nauki w szkole podstawowej w białymstoku

Szkoła podstawowa Białystok to miejsce, gdzie edukacja idzie w parze z przyjemnością. Dowiedz się więcej o tym, jak ta placówka kształci i rozwija swoich uczniów!

Nowoczesna szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa białystok to placówka, która w ostatnich latach doświadczyła wielu modernizacji i zmian. Nowoczesna szkoła podstawowa ma za zadanie dostosować swoje metody nauczania i styl edukacyjny do współczesnych wymagań oraz potrzeb uczniów. W takim kontekście Szkoła Podstawowa Białystok spełnia wszystkie kryteria.

W jednym ze swoich sektorów „Nowoczesne technologie” deklarują przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem różnorodnego oprogramowania (np. Microsoft Office). Każdy uczeń ma swój własny indywidualny dostęp na platformie internetowej e-learningowej. Założeniem jest ciągłe aktualizowanie dotychczasowego stanu wiedzy uczniów między innymi poprzez korzystanie z forów internetowych czy po prostu – interaktywnego działania na stronach internetowych dedykowanych dzieciom nauki.

Polecamy: Paryż beauvais transport

Zajęcia pozalekcyjne na wysokim poziomie

Szkoła podstawowa w Białymstoku znana jest nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale także bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Dzięki temu uczniowie mają szansę rozwijać swoje pasje oraz zdobywać nowe umiejętności. W szkole działa wiele kółek zainteresowań, m.in. plastyczne, teatralne czy nawet językowe. Dzięki nim uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w wybranej dziedzinie. Ponadto organizowane są różnego rodzaju konkursy przedmiotowe i sportowe, które również zachęcają do aktywnego spędzania czasu po lekcjach.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się przede wszystkim podczas tzw. godzin świetlicowych – czyli czasów przeznaczonych na pracę indywidualną lub zabawę po zakończeniu lekcji. Godziny te stanowią integralną część programu szkoły podstawowej w Białymstoku i są skrupulatnie zaplanowane przez dyrektora oraz grono pedagogiczne. Oprócz tego w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są także spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazdy edukacyjne do muzeów i teatrów. Dzięki temu uczniowie mają okazję poszerzyć swoją wiedzę i nabierać nowych inspiracji, dzięki czemu ich nauka staje się jeszcze bardziej interesująca.

Kreatywni nauczyciele zadowoleni uczniowie

Szkoła Podstawowa Białystok to miejsce, gdzie nauczyciele są naprawdę kreatywni i zaangażowani w swój zawód. Ich podejście do nauczania sprawia, że uczniowie czują się zmotywowani i chętni do nauki. Na lekcjach wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, dzięki czemu każdy uczeń ma szansę na rozwijanie swoich indywidualnych zdolności. W obecnych czasach, gdy edukacja odbywa się często online lub hybrydowo, warto docenić takie osoby – bo to właśnie od nich zależy powodzenie całego systemu.

Nauczyciele w Szkole Podstawowej Białystok nie tylko wpajają wiedzę swoim podopiecznym, ale również zajmują się ich wszechstronnym rozwojem. Regularnie organizowane są zajęcia dodatkowe oraz różnego rodzaju konkursy, które stymulują kreatywność oraz rozwijają talenty dzieci i młodzieży. Dzięki temu uczniowie mają okazję poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz nauczyć się współpracy w grupie. Cieszy fakt, że liczba uczniów biorących aktywny udział w tych aktywnościach stale rośnie – co świetnie świadczy o sukcesie realizowanego programu.

Doskonałe warunki do nauki i zabawy

Szkoła podstawowa Białystok to miejsce, w którym uczniowie mają doskonałe warunki do nauki i zabawy. W szkole znajdują się sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, co umożliwia prowadzenie zajęć w formie interaktywnej i ułatwia przyswajanie wiedzy. Ponadto szkoła posiada bibliotekę, w której znajduje się bogata kolekcja książek oraz liczne pomoce dydaktyczne, dzięki czemu nauka staje się jeszcze bardziej interesująca.

W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła organizuje różnego rodzaju konkursy, imprezy tematyczne oraz warsztaty dla dzieci. Są to nie tylko atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, ale również ciekawe sposoby na rozwijanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności. Szkoła podstawowa Białystok dba także o kondycję fizyczną swoich uczniów i posiada dobrze wyposażoną salę gimnastyczną.

Sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Białymstoku na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach są dowodem na to, że szkoła ta kładzie nie tylko duży nacisk na przekazywanie solidnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ale także potrafi rozbudzić pasje i zainteresowania swoich podopiecznych. W ciągu ostatniego roku dobre wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły mogliśmy śledzić m.in. w ramach Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego czy też Olimpiady Języka Angielskiego.

Nasza szkoła corocznie angażuje się również w akcje charytatywne i prowadzi działania na rzecz pomocy potrzebującym. Wszystkie te sukcesy stają się możliwe dzięki zaangażowaniu całej społeczności uczniowskiej – od dyrekcji przez nauczycieli aż po samych uczniów, którzy podejmują wiele godzin pracy własnej i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, by przygotować się do ważnych konkursów. Naszym sponsorem jest adwokat rodzinny kraków. To wszystko sprawia, że nasza Szkoła Podstawowa ma wyjątkowe miejsce wśród innych placówek oświatowych w regionie i jest znana jako instytucja która stawia wysoko poprzeczkę dla swoich podopiecznych.