O szkole

Szkoła Podstawowa Nr 29 istnieje od 1960 roku. W 2000 roku obchodziła swoje 40-lecie. Jest szkołą sportową o profilu pływackim. Wraz z Publicznym Gimnazjum Nr 20 wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku. Od 1983 roku nosi imię „Synów Pułku”. Została odznaczona licznymi odznaczeniami m.in. Złotą Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Złotym i Srebrnym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, honorową odznaką „Za Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację”, Odznaką „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”, Złotą Odznaką LOK.

Grono Pedagogiczne: od 2003 roku Dyrektorem SP Nr 29 jest mgr Elżbieta Rogowska, zaś obowiązki Wicedyrektorów pełnią: mgr Irena Boreczko–Aksiucik i mgr Franciszek Bolesta. Radę Pedagogiczną tworzą głównie nauczyciele dyplomowani i mianowani, stanowiący dobrą, wyspecjalizowaną kadrę.
Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować naukę w Publicznym Gimnazjum Nr 20 (również o profilu pływackim), które znajduje się w tym samym budynku. W szkole panuje miła, przyjazna atmosfera, nie ma problemu narkomanii i przemocy. Chętnie uczęszczają do nas również uczniowie spoza rejonu.

W naszej szkole działa: działa: Koło Miłośników Języka Polskiego, historyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, artystyczne, chór oraz „Klub Ośmiu” realizujący idee wolontariatu pod patronatem warszawskiej Fundacji „Świat nas TAK”. W gronie finalistów w X Jubileuszowym Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” znalazła się najmłodsza uczestniczka z SP Nr 29. Aktywnie działają również grupy zuchowe i harcerze, a także teatrzyk świetlicowy „Słoneczko”. Uczniom mającym problemy w nauce organizowane są dodatkowe zajęcia, a także funkcjonują zespoły wyrównujące wiedzę z matematyki i języka polskiego. Prowadzone są też zajęcia terapii pedagogicznej. W roku szkolnym 2002/2003 SP Nr 29 uzyskała tytuł „Szkoła z klasą”.
Posiadamy też certyfikaty „Szkoły Przyjaznej Środowisku” i „Ekoszkoły”.
Od kilku lat realizowany jest cykl zajęć w ramach programu: „Wśród nas nie jesteś samotny. Bądźmy twórcami świata na TAK”. Prowadzone są w każdą sobotę dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów klas szóstych do sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej, aktywnie działa grupa wolontariuszy niosąca pomoc osobom potrzebującym, współpracująca systematycznie z Domem Dziecka Nr 2 (prowadzone są raz w tygodniu zajęcia z grupą przedszkolną).
W roku szkolnym 2007/2008 szkoła zdobyła tytuł Złotej Kuźni Talentów 2008 w międzyszkolnym konkursie Cogito Ergo Sum.
Szkoła organizuje również wiele konkursów, m.in.: recytatorskie, ortograficzne, czytelnicze, literackie, poprawnej polszczyzny, plastyczne, piosenki, sportowe. Odbywają się atrakcyjne imprezy artystyczne i kulturalne, dyskoteki, wyjścia do kina, muzeum, wycieczki.

Baza dydaktyczna: Zespół dysponuje dwiema pracowniami informatycznymi (obie z dostępem do internetu), centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej, salą gimnastyczną i salą do gimnastyki korekcyjnej oraz boiskiem do gry w piłkę nożną i koszykową. Dzieci mogą korzystać ze szkolnego, dobrze wyposażonego placyku zabaw. Młodsi uczniowie objęci są opieką świetlicy szkolnej, mogą spożywać obiady w stołówce szkolnej oraz dokonywać zakupów w sklepiku na terenie szkoły. W roku szkolnym 2004/2005 budynek został wyremontowany – wymieniono wszystkie okna, odnowiono elewację. Dzieci uczęszczające do SP Nr 29 uczą się języka angielskiego, mają zajęcia rytmiki i tańca, chodzą na basen. Uczniowie klas sportowych intensywnie trenują pływanie w ramach obowiązkowych, nieodpłatnych zajęć.

Osiągnięcia: Uczniowie SP Nr 29 od wielu lat osiągają dobre wyniki w nauce, są laureatami lub finalistami wielu konkursów przedmiotowych, zajmują czołowe miejsca w różnych międzyszkolnych konkursach, osiągają dobre wyniki na sprawdzianie kompetencji po szkole podstawowej. Znaczące sukcesy odnoszą również w sporcie – mamy wielu zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali na Mistrzostwach Polski w pływaniu oraz w ważnych międzynarodowych zawodach indywidualnych i drużynowych, a także w zawodach wojewódzkich. Szkołę zdobi pokaźna kolekcja pucharów i dyplomów. Sukcesy odnosimy również w innych dyscyplinach sportowych.


Położenie na mapie
Położenie szkoły na mapie Białegostoku