+ startowa    + ulubione  

 
..:: Menu ::..
» Strona główna
» O szkole
» Aktualności
» Archiwum
» Dyrekcja
» Nauczyciele
» Uczniowie
» Dla Rodziców
» Organizacja szkoły
» Dokumenty szkolne
» Wyniki egzaminów
» Zdjęcia
» Chór PG20
» Rozkład
» Koła zainteresowań
» Wolontariat
» Sport
» Samorząd
» Publikacje
» Nasze miasto
» Linki
 
..:: Nasze strony ::..
» Serwis fotograficzny
» Biblioteka ZSS Nr 1
» SP Nr 29
 
 
 
..:: Samorząd Uczniowski PG 20 Białystok ::..


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 20
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


     CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
 - reprezentowanie interesów wszystkich uczniów
 - współpraca z dyrekcją, nauczycielami i uczniami
 - aktywne uczestnictwo w realizacji zadań szkoły
 - rozwiązywanie spraw środowiska uczniowskiego
 - zaangażowanie uczniów w życie środowiska lokalnego
    

ZADANIE DO WYKONANIA

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018
     Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny.
     Wybory do SU    (wrzesień 2017)
Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU:
     Prowadzenie tablicy informacyjnej
     Powiadamianie na zebraniach SU
     Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły     (cały rok)
Praca na rzecz szkoły:
     - Dbanie o prawa ucznia: Prowadzenie Szczęśliwego Numerka, 13 – dniem bez pytania, kolorowe dni, kartki niepytki.
     - Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole.
     - Pełnienie dyżurów w czasie różnych uroczystości i Dni Otwartych Szkoły.
     - Zapewnienie rozrywek uczniom: dyskoteki szkolne, Dzień Wagarowicza, Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziecka, itp.     (cały rok)
Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi:
     - Informacyjne spotkania z Radą Samorządów Klasowych
     - Zapoznanie samorządów z opiekunami SU i przedstawicielami Rady SU
     - Udział w imprezach organizowanych przez gimnazjalistów


Organizacja imprez szkolnych o charakterze rozrywkowym:
    - Konkurs piosenki walentynkowej, Konkurs Talentów, Tydzień kolorów
    - Andrzejki, Mikołajki dla najmłodszych, czytanie bajek, Dzień Pluszowego Misia
    - Poczta walentynkowa


Udział w akcjach charytatywnych:
    - Akcja Żak, Góra Grosza, loterie fantowe i inne


Pomoc w organizacji imprez, świąt i obchodów w szkole:
    - Święto Szkoły, dni otwarte, festyn z okazji Dnia Dziecka i Sportu


Rówieśnicy – rówieśnikom (Szkolna giełda podręczników)

 
 


Skład Samorządu Uczniowskiego PG20
w roku szkolnym 2017-18:
 

  Paweł Kozłowski – Przewodniczący SU
  Zuzanna Damszel – Zastępca Przewodniczącego SU
  Daria Gromacka – Członek SU
  Mariusz Jackiewicz – Członek SU
  Daniel Kosk – Członek SU
 

Opiekunami samorządu są:
Pani Renata Kalinowska
Pani Ewa Droździewicz-Woźniak