Ochrona danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 29  


 INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW  

Dokumenty:
      Klauzula w przypadku wyrażenia zgody przez rodzica opiekuna na publikację wizerunku dziecka 
      Klauzula obowiązku informacyjnego uczniów oraz ich rodziców  
       INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW  

Dokumenty:
      Klauzula obowiązku informacyjnego dla każdego z pracowników 

   Klauzula informacyjna w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji pracownika